Eenvoudige taal in verkiezingstijd

9 maart 2017

Politici gebruiken graag moeilijke woorden. Soms proberen ze zich met ingewikkelde taalconstructies onder lastige vragen uit te draaien.

Maar in verkiezingstijd weten ze allemaal dat ze hun boodschap helder over moeten brengen op de kiezers. Daarom hebben de meeste partijen gehoor gegeven aan de oproep van het College voor de rechten van de mens om de verkiezingsprogramma’s ook in begrijpelijke taal te schrijven.

Wat is eenvoudige taal?

Maar wat is eenvoudige taal? Sommige partijen denken dat het kindertaal is, waarin alles ook op het niveau van een 6 jarige uitgelegd moet worden. Andere vinden een samenvatting vol lange zinnen blijkbaar eenvoudig. Of ze denken dat hun programma op zichzelf al eenvoudig genoeg is, het past tenslotte op 1 A4-tje. Maar hun taalgebruik is toch minder helder dan gedacht. Gelukkig zijn er ook politieke partijen die wel begrepen hebben wat eenvoudige taal is.

Taalniveau B1

Moeilijke teksten kun je eenvoudig maken door het taalniveau aan te passen naar niveau B1. Eenvoudige taal is taalniveau B1. Zo’n 95% van de Nederlandse bevolking kan niveau B1 begrijpen. Overheden en bedrijven schrijven hun teksten meestal op taalniveau C1. Maar 60% van de bevolking kan die teksten niet goed begrijpen. Daardoor bereiken ze vaak niet hun doel.

Eenvoudige taal is dus geen Jip-en-Janneke taal gericht op kinderen. Het is normaal, ‘volwassen’ Nederlands. Maar dan zonder ingewikkelde taalconstructies, zonder figuurlijk taalgebruik, zonder lange zinnen en abstracte of formele woorden.

Heeft u uw keuze nog niet bepaald? Hier vindt u links naar de verkiezingsprogramma's in eenvoudige taal.

Meer nieuws