Gunning Aanbesteding

25 april 2012

In maart heeft de gemeente Groningen taaltrainingen aanbesteed en wij zijn trots dat  men opnieuw heeft gekozen voor de kwaliteit van Context Talen.

Alle stadjers actief

De gemeente Groningen kiest ervoor om zoveel mogelijk klanten van de dienst sociale zaken actief te maken, indien mogelijk via betaald werk. Om ervoor te zorgen dat ook mensen met een taalachterstand actief kunnen deelnemen aan de samenleving, biedt de sociale dienst haar klanten taaltrainingen aan. Context Talen gaat, net als de afgelopen vier jaar, de “Klassikale taaltrainingen” verzorgen.

Niveauverhoging

In de klassikale taaltrainingen kunnen cursisten hun niveau voor luisteren, spreken, schrijven en lezen verhogen. Over het algemeen verhogen cursisten hun taal binnen 7 maanden met een heel niveau. Dit biedt ze de mogelijkheid door te stromen naar werk of bijvoorbeeld een opleiding.

Wij zien de eerste aanmeldingen met plezier tegemoet.

Taalles in Groningen Taalles in Groningen

Meer nieuws