Keurmerk Blik op Werk

7 mei 2012

Context Talen heeft opnieuw het Keurmerk blik op werk ontvangen voor de uitstekende uitvoering van de inburgeringstrajecten.

Het Blik op Werk Keurmerk is ontwikkeld voor dienstverleners die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van werkenden, niet-werkenden en inburgeraars in Nederland.

Kwaliteit

Het Keurmerk schrijft niet voor hoe de dienstverlener iets moet bereiken maar het toetst of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Daarnaast wordt de tevredenheid van opdrachtgever(s) en cliënten gemeten. Dienstverleners hebben alleen het Keurmerk als hun cliënten en opdrachtgevers tevreden zijn over de dienstverlening. Ook wordt getoetst of keurmerkhouders goed omgaan met privacy en klachten serieus nemen.
 

Uitstekende scores

Context Talen heeft alle (administratieve) processen uitstekend op orde en ook met de inhoud zit het goed. Dit blijkt wel uit ons slagingspercentages, 82% in 2011 en het hoge cijfer op het klanttevredenheidsonderzoek. Zowel cursisten als opdrachtgevers geven Context Talen een 8.

Meer nieuws