Uitgelicht Hanskamp

26 maart 2015

Door de schaalvergroting in de melkveehouderij is er bij veehouders steeds meer vraag  naar technische toepassingen  om de voeding, melkwinning en stalling van de koeien efficiënter te laten verlopen. Hanskamp ontwikkelt innovatieve  oplossingen waar de praktijk echt wat mee kan.

Een mooi voorbeeld is de “Walk-through”, het enige voerstation in zijn soort waar de koe van voor naar achteren doorheen kan lopen. Bij alle andere  voerstations moet de koe achteruit als ze is uitgegeten. Een onnatuurlijke beweging die stress oplevert en zelfs blessures kan veroorzaken.  Hoe minder stress, hoe beter voor de koe, de melkopbrengst en de veehouder.  Pure winst dus.

Hanskamp opereert internationaal en communiceert met haar klanten in vier talen. Het is voor het bedrijf uiteraard van groot belang  dat in alle teksten de juiste vaktermen worden gebruikt. De kwaliteit van de tekst zegt iets over de kwaliteit waar Hanskamp voor staat. 

Henk Hanskamp, directeur zegt hierover: “In het verleden hebben we gewerkt met meerdere vertaalbureaus, maar de vertaalslag naar de juiste vaktermen bleek lastig te zijn. Gelukkig spreken de vertalers van Context Talen wel de agrarische taal en kloppen de teksten met het taaleigen vakjargon.”

Meer nieuws