Vertalen voor Hof van Justitie

8 september 2015

Context Talen is onlangs geselecteerd door het Europees Hof van Justitie als vertaalpartner Frans-Nederlands. Voor het uitvoeren van dit zeer specialistisch vertaalwerk stelt het Hof hoge eisen aan het vertaalbureau en de individuele vertalers en revisoren.

Wat doet het Hof?

Het Hof van Justitie ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen. Bij die processen wordt een heleboel tekst geproduceerd, die daarna in alle talen van de belanghebbende landen vertaald moet worden.

Juridisch vertaalwerk

Context Talen heeft veel ervaring met juridisch vertaalwerk. Bij juridische teksten is de juiste interpretatie van de kleinste taalnuances van groot belang. Natuurlijk moeten de formuleringen juridisch kloppend zijn. Daarnaast zorgen professionele vertalers ervoor dat de tekst ook leesbaar is en de boodschap duidelijk overkomt. Onze juridisch vertalers staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Zij vertalen uitsluitend naar hun moedertaal en zijn aantoonbaar gespecialiseerd op een specifiek rechtsgebied. 

Vertaalpartner

Wij zijn trots dat Context Talen vertaalpartner is van het Europese Hof van Justitie. Bent u ook op zoek naar een betrouwbare vertaalpartner voor uw juridische teksten? Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Meer nieuws