Watertechnologie vertalingen

28 december 2011

Watertechnologie is één van de vele bedrijfstakken waarin Context Talen vertaalwerk levert. Zo vertalen wij al sinds jaar en dag stukken op gebied van drinkwater, waterbeheer en waterkwaliteit voor Waterleiding Maatschappij Drenthe. Dit varieert van nieuwsberichten en presentaties tot overeenkomsten en projectbeschrijvingen.

Innovatie

In 2004 heeft de WMD samen met Velt en Vecht NieuWater opgericht. NieuWater heeft als doel om door samenwerking in de waterketen tot innovatieve oplossingen te komen voor watervraagstukken. Inmiddels heeft deze samenwerking geleid tot de oprichting van de puurwaterfabriek, die in 2010 officieel is geopend.

De fabriek verwerkt rioolwater tot ultrapuur water. Ultrapuur wil zeggen dat het water bijna volledig vrij is van verontreinigingen als magnesium- en calciumionen en carbonaat. Dit pure water wordt uiteindelijk door de Nederlandse Aardolie Maatschappij gebruikt om opnieuw olie te winnen uit het Schoonebeekerveld.

Vertalingen puurwaterfabriek

Hoe je nu precies water kunt gebruiken om olie te winnen, wordt uitgelegd in dit filmpje over de opening van de puurwaterfabriek door Willem Alexander. Context Talen heeft er nu voor gezorgd dat ook Duits en Engels sprekende geïnteresseerden kunnen zien wat er gebeurt in de puurwaterfabriek.

Meer nieuws