Missie en visie

Wij doen ons werk met een missie en vanuit een duidelijke visie. De missie en visie van Context Talen zijn bepalend voor de bedrijfscultuur, ze geven focus en verbinden de mensen in onze organisatie.

Missie

Context Talen heeft als missie om met haar vertalingen en taaltrainingen alle mogelijke taalbarrières op te heffen. Dit doen we vanuit de volgende kernkwaliteiten:

  • kwaliteit
  • klantvriendelijkheid
  • heldere communicatie
  • betrouwbaarheid
  • deskundigheid
  • flexibiliteit
  • persoonlijke benadering

Wij zijn een informele en nuchtere organisatie die haar klanten graag praktisch adviseert over taalvraagstukken.
 

Visie

Context Talen creëert met haar vertalingen en taaltrainingen kansen voor haar klanten. Kansen op winst, groei en internationaal succes als we kijken naar bedrijven. Kansen op contact, participatie en persoonlijke ontwikkeling als we kijken naar personen.

Om onze hoge dienstenstandaard te behouden kijken we met gezonde belangstelling naar nieuwe ontwikkelingen en technologieën op gebied van onderwijs en vertaalsoftware. We zijn een lerende organisatie die zich graag ontwikkelt. Iets waar u als klant van profiteert.