Schrijftraining Nederlands

In een schrijftraining kunt u uw schrijfvaardigheid op een praktische manier verbeteren. Spelling, zinsbouw, teksten structureren, helder formuleren, bondig schrijven, het is slechts een greep uit de mogelijke onderwerpen. Precies weten wat we voor u kunnen doen? Vraag direct informatie aan.

Intake schrijftraining

Context Talen voert voorafgaand aan de training een intakegesprek met de deelnemer(s).  In dit gesprek komen de leerwensen van de cursist en de doelstellingen van de organisatie aan bod. De deelnemers maken bovendien een schrijfopdracht zodat de docent precies kan zien waar de knelpunten liggen.

Schrijftraining Schrijftraining

Inhoud schrijftraining

Op basis van de informatie uit de intake stellen wij het trainingsprogramma vast en kiezen we het lesmateriaal. Bij voorkeur maken we tijdens de training ook gebruik van situaties/ opdrachten uit de beroepspraktijk.

Lesdagen en lestijden

In overleg met de cursist en de organisatie maken we afspraken over de lestijden en lesdagen. De lessen worden bij voorkeur in company gegeven en kunnen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden.

Kwaliteit docenten

Onze schrijftrainers hebben Nederlands gestudeerd op hbo- of universitair niveau. Zij zijn didactisch goed onderlegd, werken praktisch en doelgericht en hebben ieder hun eigen specialiteit.