Filteren

Je kunt met de filter-functie segmenten selecteren op basis van een bepaald kenmerk. Als je als vertaler of revisor aan een grote opdracht werkt, is het erg handig om alleen bepaalde segmenten te zien, bijvoorbeeld met een bepaalde status, opmerking of met een blauw of rood pinnetje. 

Om te filteren klik je in de menubalk bovenaan in de editor op de knop 'Filter' Er opent een menu waarin je kunt selecteren op welk(e) kenmerk(en) je de segmenten wilt filteren. 

Filteren op status

Selecteer uit de keuzelijst de status waarop je wilt filteren: 

Klik vervolgens op 'Apply' en je krijgt alleen de segmenten in beeld met die status.

Filteren op pinnetjes

Om te filteren op pinnetjes (bookmarks) selecteer je de blauwe en/of rode pinnetjes in de keuzelijst: 

Klik vervolgens op 'Apply' en je krijgt alleen de segmenten in beeld met die pinnetjes.

Filteren op opmerkingen

Wil je alleen de segmenten zien waar een opmerking bij is geplaatst? Vink dan bij 'Comments' het vakje aan voor 'Commented segments only':  Klik op 'Apply' om het filter toe te passen.

Filteren op gewijzigde segmenten

Wil je alleen segmenten zien die zijn gewijzigd, vink dan bij 'Revisions' het vakje aan voor 'Revised segments only': 

Je kunt de selectie verder verkleinen door aan te geven door wie of in welk tijdsbestek de wijziging aangebracht moet zijn. Dat kun je aangeven in de keuzelijsten bij 'Change date' en 'Last change by'.

Filter wissen

Als je weer terug wilt naar de weergave van alle segmenten, klik je op het rode kruis in de menubalk om het toegepaste filter te wissen. 

Let op: als je meerdere filters tegelijk aanzet, dan selecteert Wordbee alleen segmenten waarvoor al deze filters van toepassing zijn. Dus bijvoorbeeld segmenten met een rode status die én een blauw pinnetje hebben én een opmerking.