Zoeken in vertaalgeheugen of terminologielijst

Wordbee stelt niet alleen matches vanuit het vertaalgeheugen voor, maar je kunt er ook zelf in zoeken. Handig, vooral als je op zoek bent naar een specifieke term.

Klik in het scherm 'Translation finder' op 'Search'. Dan kun je een woord intypen om te kijken hoe dat eerder vertaald is. 

Je kunt woorden in de brontaal zoeken, maar ook in de doeltaal.
Selecteer de taal in de keuzelijst en klik daarna op 'Search'.

Als de gezochte term voorkomt in een gekoppelde terminologielijst, dan krijg je eerst alleen die match te zien.

Onder de match staat uit welke bron het afkomstig is. In dit geval 'Klant terminologielijst voorbeeld'.

Je ziet ook dat het woord vaker is gevonden doordat het getal 13 achter 'More' staat. Als je op 'More (13)' klikt, krijg je de lijst met in dit geval 13 segmenten uit het vertaalgeheugen waarin het gezochte woord voorkomt.